intropeutersgroep 1groep 2groep 3groep 4groep 5groep 6groep 7groep 8algemeenalles
(Nieuws geplaatst door team op 21 april 2016) ga naar het overzicht
Daltonschool Ees als zeer goed beoordeeld

Maandag 11 april heeft de Daltonvisitatiecommissie een bezoek gebracht aan de Daltonschool in Ees.

De hele dag hadden 2 visiteurs de gelegenheid om de klassen te bezoeken, gesprekken te voeren met leerlingen, de leerlingenraad, leerkrachten, ouders en het bestuur.

Aan het einde van de dag kwamen beide visiteurs tot de conclusie dat de Daltonschool zeer goed presteert op alle kernwaarden van het Daltononderwijs.

Ze waren o.a. erg onder de indruk van de zelfstandigheid van de kinderen, de mate waarin er wordt samengewerkt, de coƶperatieve werkvormen die gebruikt worden, de invulling van het kleuteronderwijs, de manier waarop gereflecteerd wordt en de manier waarop de kinderen verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen werk.

De visiteurs adviseren de Nederlandse Daltonvereniging dan ook om onze Daltonlicentie met 5 jaar te verlengen.

De Daltonschool is trots op het team, de leerlingen, de ouders en alle vrijwilligers want een school maak je niet alleen, dat doe je met elkaar!