contact  leerkrachten  OR/MR  overblijven  privacy 
Leden Medezeggenschapsraad
Ouder geleding
Jan Henk Klokvoorzitter
vacaturelid
Secretaris per tourbeurt
Personele geleding
Marianne Eggenslid
Linda Boer lid
Adviserend
Annet Hilgenteamleider
Leden van de Ouderraad
Bianca Weermanpenningmeester
Hilde Holstegelid
Anouk Meijerinklid
Inez Klaar lid (namens team)
Hetty Timmerlid (namens team)
Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Jan Henk Kloklid